Sunday, February 5, 2012

LA-ILAHE ILALLAH


LA-ILAHE ILALLAH

Ibën Hazm رحمه الله تعالى përmend një përfitim të madh në librin e tij:
'Takhlis li vuxhuh et Takhalis'
Ndërsa përmenden veprimet të cilat janë të lehta për tu kryer por përmbajnë shumë shpërblim.


Personi duhet të shpreh (thotë) thenien La-ilahe ilAllah (nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut), shumë herë, se vërtetë këta janë fjalë të cilat mund të shqiptohen plotësisht me lëvizjen e gjuhës pa lëvizur buzët, por ata të cilët janë të ulur me ty nuk do të jenë të vetëdijshëm se ju jeni duke e thënë atë.

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=114406

http://salaf-us-saalih.com/
Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.