Sunday, February 5, 2012

Shejkh Bin Baz rahimehullah: Të fjeturit gjumë pas namazit të sabahut dhe ikindisëShejkh Abdul-Aziz Bin Baz Allahu e mëshiroftë:

Të fjeturit gjumë pas namazit të sabahut dhe ikindisë


Pyetje:

Ç’gjykim ka të fjeturit gjumë pas namazit të sabahut dhe a e ngurtëson kjo zemrën ? dhe a konsiderohet që të jetë diçka e keqe ? Allahu ju shpërbleftë me të mira.

Shejkh Bin Baz rahimehullah:

Nuk ka ndonjë të keqe duke fjetur pas sabahut dhe ne nuk e dimë sa ka ndonjë problem me të. Ajo çfarë është përhapur në mesin e njerëzve që (gjumi pas sabahut) nuk është i mirë ose është kjo apo ajo, nuk ka asnjë argument të besueshëm për këtë. Prandaj të fjeturit gjumë pas sabahut, nuk ka asgjë të keqe në të, dhe gjithashtu gjumi mbas ikindisë, nuk ka asgjë të keqe në të. Mirëpo për personin që të qëndroj ulur në vendin e namazin mbas sabahut, duke lexuar, duke kërkuar faljen e Allahut, duke lavdëruar dhe falemdëruar Allahun dhe të ngjashmet e tyre, derisa lind dielli, atëherë kjo është më e mirë. Kjo është ajo që i Dërguari i Allahut sal-l Allahu alejhi ue sel-lem, bënte. Dhe kushdo që e lë këtë pa bërë, atëherë nuk ka asnjë të keqe mbi të. Ai i cili e lë dhe shkon për t'u kujdesur për nevojat e tij ose për të fjetur ose e zë veten me punët e tjera, atëherë nuk ka asnjë problem me këtë. Allahu ju shpërbleftë me të mira.Po.Përshtati dhe përktheu : Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Janar 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.