Thursday, March 1, 2012

Kjo botë (Dunja) është një shtëpi për ata të cilët nuk do të kenë një shtëpi të vërtetë [në xhenet],


Është transmetuar se Abdullah Ibn  Mesud (radija_Allahu anhu) ka thënë:

Kjo botë (Dunja) është një shtëpi për ata të cilët nuk do të kenë një shtëpi të vërtetë  [në Xhenet], dhe kjo është pasuri e atyre që nuk do të kenë pasuri të vërtetë, dhe kjo është mbledhur dhe mblidhet  nga ata që nuk kanë inteligjencë të vërtetë.

Ibn Abi Al-Dunja, Dhamm Al-Dunja; paragrafi ;16.Burimi: http://www.sayingsofthesalaf.net/www.sayingsofthesalaf.net #ixzz1ntx27gsz

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Mars, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.