Saturday, March 24, 2012

Ai është Xheneti dhe Xhehnemi juaj


"Shikoni se si ju jeni me të, bashkëshortin tuaj (si sillesh me të) ,sepse ai është Xheneti dhe Xhehnemi juaj"

(Trs /Ahmedi /18: 524/, klasifikuar hasen në el-Silsilah el-Sahihah / nr / 220

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër janar 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.