Wednesday, March 21, 2012

Gratë me pantallona veshur në shtëpi


Gratë me pantallona veshur  në shtëpi

Pyetje:


Ç'gjykim kanë gratë që veshen me pantallona të gjëra brenda në shtëpi?


Përgjigje:


Unë nuk di ndonjë të keqe në këtë.
Por! kjo për sa kohë që (ajo) nuk ka të huaj në shtëpi që ta shikojnë atë me këto.
Në këtë rast nuk ka asgjë të keqe me të, insha-Allah .


Shejh Mukbil ibn Hadi (RahimehUllah)
El Kum -Mu'aanid, vëll 2, fq 560.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.