Monday, March 5, 2012

Dynjaja është si një burg ...


Dobi: Dynjaja është si një burg ...

Është përmendur se kur el-Hafidh Ibn Haxher (rahimehUllah) ishte gjykatës i drejtësisë (te Egjiptit), një ditë ai po kalonte nëpër treg me një karvan, dhe dukej i ujdisur mirë. Kështu që një hebre i cili ishte duke shitur vaj të nxehtë, dukej shumë i çrregullt dhe i ndyrë për shkak të naftës, ai e ndaloj atë duke ia kapur frenat e mushkës së tij, duke i thënë:

"Jaa Shejhul-Islam, ju pohoni që Profeti juaj u ka thëne se dynjaja është një burg për Mu'umin (besimtaret) dhe një Xhenet për kafirat, kështu qe ne çfarë lloj burgu jeni ju , dhe ne çfarë lloji i Xheneti jam unë ?"

Ai (Ibn Haxher; rahimehUllah) u përgjigj:

"Lidhur me atë që Allahu ka përgatitur për mua në ahiret prej begative te Tij, atëherë kjo dynja, është sikur unë jam në burg, dhe përsa i përket asaj që Allahu ka përgatitur për ju në ahiret prej ndëshkimit te Tij, atëherë kjo dynja për ju është sikur të jesh në Xhenet. "

Me ç'rast hebreu u bë Musliman.

(Fajdhul-Kadeer: 3/546)

Burimi : http://salaf-us-saalih.com/2012/03/05/b ... -a-prison/
http://www.troid.ca
http://forumiselefi.net/viewtopic.php?f=22&t=1051
Përshtati dhe përktheu: Ebu jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.