Monday, March 12, 2012

Cili është gjykimi mbi ikonat (figurat-smilies) në chat


Allameh Zejd Ibn Muham-med el-Medkhali Allahu e ruajte.
Burimi: http://www.salafishare.com/arabic/25AVB ... OP2IU3D.rm
Referimi: Darulhadith, Sweden


Pyetje: Cili është gjykimi mbi ikonat (figurat-smilies) në kompjuter të cilat përdoren ne çhat kur vëllezërit bisedojnë me njëri-tjetrin? Këto simbole përfaqësojnë ato të shprehjeve, të shtypesh një buzëqeshje të lumtur, simbolizon lumturinë, dhe të shtypësh një buzëqeshje të trishtuar, simbolizon mërzitjen.
Allameh Zejd Ibn Muham-med el-Medkhali (Allahu e ruajte):

Përgjigjet
Këto emocione janë të pabaza në Sheriat. Nuk ka nevojë për figura mëshiruese përveç në nevojë, e cila në këtë situatë nuk është. Kështu, këto ikona ( figurat-smiles) janë të pabaza. Nëse këta dy persona kanë nevojë për njëri-tjetrin, ata mund të flasin nëpërmjet një metodë tjetër. Sa për ikonat (figurat-smilies) që qëndrojnë (simbolizojnë) për lumturinë dhe zemërimin, atëherë ata nuk i përkasin metodologjisë së Ehlus-Sunah uel Xhemat.

http://afatwa.com/207/
Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.