Thursday, March 22, 2012

Parandalimi i shtatzanisë në fillim të martesës


Parandalimi i shtatzanisë në fillim të martesës


Pyetje: 
A është e ndaluar për të parandaluar një shtatzëni për një periudhë dy vjeçare në fillim të martesës? kjo për sa kohë që burri dhe gruaja kanë rënë dakord me këtë, në mënyrë të tillë që ata mund të shohin, nëse ata (janë në pajtueshmëri / dakord) për të vazhduar me martesën ose jo?


Përgjigje: 
Nuk është e ndaluar, por më mirë është që të mos e parandaloni një shtatëzani. Ju duhet të bashkoheni së bashku në të mirë dhe të keni mendime (qëllime) të mira për njëri tjetrin, dhe për marrëdhëniet tuaja bashkëshortore.


Shejh Muham_med Ibn Salih el-Uthejmin RahimehUllah.

Fetaua Mu'aasirah el-Mousu'ah Fq 80 / nr 3767 


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër, Mars, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.