Sunday, March 25, 2012

Shejh Albani mbi martesën


Shejh Albani mbi Martesën
 silsilat ul-huda ue nur - vargu  udhëzimi dhe drita kaseta nr. 224


Pyetja nr 21: [Vazhdimi i një diskutimi rreth martesës]

Shejh Albani (rahimehUllah) përgjigjet:

"Eshtë farz (obligim) ... Martesa në besimin tim është farz dhe jo vetëm Sunet."

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.