Thursday, March 22, 2012

Mbulesa para prindërve të cilët janë mosbesimtarëMbulesa para prindërve të cilët janë mosbesimtarë


Pyetje:

Nëse prindërit e një gruaje janë mosbesimtarë, a është e nevojshme për të që të mbajë hixhabin para tyre?


Përgjigje:

Në qoftë se ajo mund të jetë (e ruajtur) dhe larg çdo fitne, atëherë nuk është e nevojshme, por në qoftë se ajo ka frikë prej tyre, se ata do ta vënë në sprovë atë ose mund të përpiqen që ti bëjnë ndonjë paturpësi asaj, atëherë është e obligueshme për të që të veshin hixhabin para tyre.


Shejkh Mukbil ibn Hadi (rahimehUllah)

Ghaaratul ashritah, 'alaa Ehlil Xhehl ue-safsatah, vëllimi 2, faqe 220


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.