Friday, March 23, 2012

Vendosja e lenteve me ngjyra


Vendosja e lenteve me ngjyraPyetje:
Cili është gjykimi në lidhje me të vendosurit e lenteve me ngjyra me justifikimin që janë te bukura dhe që pasojnë modelet më të fundit të modës, duke pasur parasysh që çmimi i tyre është jo më pak se 700 Riyals (Arabia) (rreth 120 pound ) ?

Përgjigje:
Nuk ka asnjë të keqe në të vendosurit e lenteve për shkak të nevojës. Sa për tjetër forme përveç kësaj, atëherë është më mirë për t'i lënë, duke e bërë këtë veçanërisht nëse ata janë të shtrenjta, pasi kjo barazohet me të tepruarin në shpenzimin e pasurinë se dikujt, gjë e cila është e ndaluar.
Përveç asaj që ekziston në to, është mashtrimi dhe mbulimi i realitetit, sepse ata i bëjnë sytë që të shfaqen në nje formë tjetër nga forma e tyre natyrale, pa pasur një nevojë të arsyeshme (justifikueshme) për këtë.

Shejh Salih Ibn Feuzan el-Feuzan, Allahu e ruajte e ja zgjaste jetën!
el-Munteka min Fetava Shejh Salih el-Feuzan - Vëllimi 3,Fq 317, Fetava Nr.468

Përshtati dhe përktheu : Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër, Mars,23,2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.