Tuesday, March 27, 2012

Një motër dëshiron të martohet me një vëlla që është i martuar


Një motër dëshiron të martohet me një vëlla që është i martuar

Nga: Shejkhu Fisnik Ahmmed  En-Nexhmi  rahimehUllaah

Pyetje:

Ky pyetës nga Anglia pyet: Cila është këshilla juaj për një motër që dëshiron të martohet me një burrë që tashmë është i martuar?

Përgjigje:

 "Allahu e shperblefte me të mira. Po. Nuk ka ndonjë gjë të ndaluar në këtë veprim. Bile duhet që ajo dhe të gjitha gratë të mos frikësohen dhe të mos ndalohen (privohen) nga martesa me një burrë që ka një grua, dy ose tre gra. Po."

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.