Thursday, March 22, 2012

Periudha mes fjalës së dhënë për fejesë dhe konsumimit të martesësPeriudha mes fjalës së dhënë për (fejesë) dhe konsumimit të martesës


Pyetja 5: 

A ekziston ndonjë afat kohor për periudhën ndërmjet lidhjes së kontratës martesore dhe konsumimit të martesës? A duhet që kjo periudhë të jetë e gjatë apo e shkurtër? 
Çfarë ka ndodhur gjatë jetës së Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në këtë periudhë?

Përgjigje: 
Nuk ka asnjë kufizim për periudhën që është ndërmjet fejeses dhe konsumimit të marteses.

Suksesi vjen prej Allahut, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhammed (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) mbi familjen e tij dhe shokët e tij.

Komisioni i Përhershëm për Fetaua 
Kryetar Shejh: Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz (rahimehUllah)
Zëvendëskryetar Shejh: Abdul Razak  Afify     (rahimehUllah)
Anëtar Shejh : Abdullah ibn Ghudejan           (rahimehUllah)


Fetuatë e Komisionit të Përhershëm
(Vol Nr 18, Fq nr 92) Pyetja 5 Fetaua nr. 10666Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf  / Arbrit Kraja
Shkodër Mars 2012


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.