Thursday, March 22, 2012

Shejh el-Albani:A është e lejuar për të vrarë një çifut ne palestine sot?


Shejh: Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (rahmetUllahi alejhi)
Burimi: Silsilat-ul-huda ue-Nur (317)
Referenca: http://sahab.net/forums/showthread.php?t=365012 &Darulhadith, Suedi
www.aFatwa.com

Pyetje: Njerëzit tanë në Palestinë  ditët e sotme janë ne një betejë të vazhdueshme me çifutet. A është e lejuar sipas Sheriatit për të vrarë një çifut nëse dikush prej nesh e kape një?

Shejh el-Albani: Në qoftë se çfarë  është e lejuar?

Pyetësi: Ta vrasësh atë.

Shejh el-Albani: Nëse është e lejuar për të vrarë një çifutKu?  këtu apo atje?

Pyetësi: Atje.

el-Albani: Vëlla i dashur! A nuk e shihni se sa shume muslimanë vdesin në qoftë se një çifut vritet? A nuk e shihni ju këtë? Kush i ka viktimat më  të shumta? Muslimanët apo çifutët?

Pyetësi: Muslimanët, por dikush duhet të veprojë në këtë mënyrë, në mënyrë që të hedhin frikë në zemrat e tyre.

el-Albani: Jo, njeriu nuk duhet ta bëjë asnjëherë një vepër të tillë si kjo.

Pyetësi: Për sa kohë kjo do  vazhdojë?

el-Albani: Njeriu nuk duhet ta bëjë asnjëherë një vepër të tillë. Imagjino nëse vazhdon në këtë mënyrë, cili do të jetë rezultati? Muslimanët shohin ndërsa Palestinezët janë duke u masakruar. Si do të jetë rezultati? Në qoftë se një çifut vritet,dhjetë Palestinez vriten dhe mijëra burgosen. Çfarë do të jetë rezultati? A është kjo mënyra se si çifutët mund të mposhten ? Kjo nuk është mënyra për ta bërë kete (mposhtjen e tyre).
Fakti i kësaj çështjeje është se Muslimanët e sotëm kanë marrë rrugën e gabuar për Xhihad. Xhihadi fillon me luftën kundër epshit të vet. 

I Dërgurai i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Muxhahid është ai që lufton kundër epshit të tij për hir të Allahut"

Unë nuk po ju përmend hadithin e famshëm:

"U kthyem nga nje xhihad i vogël në një xhihad te madh"

Ky hadith është i dobët dhe është zëvendësuar me hadith te sakte:

"Muxhahid është ai që lufton kundër epshit të tij për hir të Allahut"


Përshtati dhe përktheu: Ebu jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.