Sunday, March 25, 2012

Vendimi në lidhje me përdorimin e hapave për kontrollin e lindjeve.Vendimi në lidhje me përdorimin e hapave për kontrollin e lindjeve.


Pyetje: 
Ç'gjykim ka lidhur me përdorimin e hapave për kontrollin e lindjeve nga çiftet e martuara?

Përgjigje:
Nuk i lejohet një femre që të përdorin hapa për kontrollin e lindjeve, kjo sepse në disa raste ata (çiftet) nuk pëlqejnë për të pasur fëmijë, ose nga frika që duhet për ta përkrahur fëmijën.


 Por! lejohet përdorimi i tyre për të parandaluar shtatzëninë për shkak të disa sëmundjeve që mund ti dëmtojnë gratë.


1-Nëse ajo mbetët shtatzënë, dhe për shkak të disa sëmundjeve që mund ta dëmtojnë atë.


2- Nëse ajo mbetët shtatzënë, ose në qoftë se ajo nuk mund të lindin në mënyrë të natyrshme, por ka nevojë për operacion mjekësor për të lindur. Ky dhe raste të tjera janë të lejueshme  për shkak të domosdoshmërisë. Në këto lloj rastesh ajo mund të përdorë hapa për kontrollin e lindjeve. 
Përveç nëse ajo konsultohet me mjekë të specializuar dhe prej tyre mëson se këto hapa nuk mund të jenë të dëmshëm për të, apo në ndonjë mënyrë tjetër.


Komisioni i Përhershëm për Fetaua- lidhur me Gratë – Darusalem. fq. 163


Përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2011
BaarakAllahu Feek

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.