Thursday, March 22, 2012

Duke thënë:''NUK E DI nuk është një kritikë apo kundërshtim ndjenjë


Duke thënë:''NUK E DI nuk është një kritikë apo kundërshtim ndjenje

Një njeri erdhi tek Profeti (salallahu alejhi ue Selem) dhe i tha: "O i Dërguari i Allahut! ? Cilat vende janë më të keqja "Ai tha:".? Unë nuk e di "Pastaj, kur Xhibrili erdhi tek ai, ai (salallahu alejhi ue selam) e pyeti ate :" Cilat vende janë më të keqja "Ai (Xhibrili) tha: , "Unë nuk e di. "Kështu që Xhibrili u largua me nxitim dhe pastaj u kthye dhe i tha:" Vërtet une e pyeta Zotin tim, të lartemadheruar, Unë i thashë: Cilat vende janë më të keqja? Ai tha: vendet e tregut ".

                SLF030002@ WWW.SALAFIPUBLICATIONS.COM

[Al Fasaawe. "Al-Ma'rifeh wat-Taareekh''(2 / 206),
" Al-Faqeeh wal_Mutafaqih "(nr: 1106),
et-Taberani (1546)

Përshtati dhe përktheu :Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.