Sunday, March 25, 2012

namazi i jacisë është thirrur për të filluar, por akoma ska falur Akshamin

Shejh Muhammed Nasir Udin el-Albani rahimehUllah


Pyetje:
Një njeri hyn në Xhami, dhe namazi i jacisë është thirrur për të filluar (dmth të falet). Por ai ende nuk e ka falur namazin e akshamit për shkak të arsyeve të ligjshme. Ç'ka duhet të bëjë ai në këtë rast?

Përgjigje:
Ky burrë duhet të ndjekë Imamin që është udhëheqës i namazit të jacisë, dhe duke pasur për qëllim për të falur namazin e Akshamit. Por kur imami të ngrihet për rekatin e katërt, ai duhet të qëndrojë i ulur dhe të ketë për qëllim që të ndajë veten e tij nga Imami dhe pastaj të vazhdojnë ulur, të bëjë teshehudin dhe të përfundojë namazin e tij (të japë selam) vetëm, dhe pastaj te ngrihet dhe të kapë atë çfarë ka mund të zë nga namazi jacisë me xhemat.

Burimi:
[revista El-Asaalah ,  botimi nr: 1]

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.