Thursday, March 29, 2012

Esh-Shejkh El-Alameh El-Feuzan shkatërron Një parim te Falih El-Harbi


Dijetari apo nxenesi i dijes a është i detyruar që të përmend provat, kur ai deklaron dikë prej Ehlus-Sunetit bidatçi ?
Shejkh el-Feuzan, hafidhahUllah

Esh-Shejkh El-Alameh El-Feuzan shkatërron
Një parim te Falih El-Harbee

Allahu të dhëntë mirësi: Shkëlqesia juaj, ky pyetës thotë: Është një person që thotë se dijetari apo nxënësi i dijes nuk është i detyruar që të përmend provat, kur ai deklaron dikë prej Ehlus-Sunetit që të jetë bidatçi. Dhe kjo është obligim për njerëzit e përgjithshem për të bëre taklid  ne bërjen e tij tabdi (dmth deklarimi i dikujt si një bidatçi) per këte person. A është kjo thënie e saktë?

Shejkh el-Feuzan, hafidhahUllah, u përgjigj: Fjala e askujt nuk pranohet përveç se me dëshmi, fjala e askujt nuk pranohet përveç se me dëshmi dhe veçanërisht në çështjet e rrezikshme, siç është bërja tabdi e dikujt prej Ehlus -Sunetit. Si mundet ai të jetë prej Ehlus-Sunetit, kur tabdi është bërë per te. Askush nuk mund të jetë nga Ehlus-Sunetit, përveç .një personi i cili është i sigurt (i mbrojtur) prej bidateve. Dhe kjo thenie nuk është aspak e lejueshme, kjo thenie është  baatil (gënjeshtër). Dhe ai që e bën tabdi dike, atëherë padyshim që ai duhet të përmend dëshminë që tregon bidatin e tij, në mënyrë që të mund të shihet nëse ai është një bidatçi apo jo.ne Anglisht:

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.