Sunday, March 25, 2012

Nënshkrimi i kontratës së martesës në një KishëNënshkrimi i kontratës së martesës në Kishë
Fetva e Komisionit të Përhershëm
(Volumi Nr 18, Faqe nr 97) Pyetja 29 të Fetva nr. 11967

Pyetje:
A është e lejuar për të lidhur një kontratë martese në një Kishë? Dhe a lejohet për ta shkruar kontratën e martesës dy herë, një herë në mënyrën Islame dhe një herë tjetër në mënyrën e Krishterë, kjo për ti kënaqur të dyja palët?

Përgjigje:
Nuk lejohet për të lidhur një kontratë martesore në Kishë.
Kontrata Islame është e mjaftueshme, dhe kontratat e tjera anulohen.

Komisioni i Përhershëm për Kërkime shkencore dhe Fetava
Kryetar :Shejh / Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Anëtar: Shejh / Abdul-Rezzak Afifi

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
(Arbrit Kraja)
Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.