Wednesday, March 21, 2012

Falja ndërmjet shtyllave"Falja ndërmjet shtyllave"

Pyetje:
 Çfarë gjykimi ka falja e namazit ndërmjet shtyllave?

Përgjigje:
Falja e namazit ndërmjet shtyllave  është e lejuar kur ka mungesë të hapësirës. Përsa i përket kur ekziston shumë hapësirë, atëherë nuk duhet të falemi ndërmjet shtyllave për shkak se shtyllat ndërpresin vazhdimësinë e rreshtave.

Shejkh: Muhammed ibn Salih  el-Uthejmin ( rahmetUllahi alejhi)
Mexhmu Fetava ue Resail. Vëllimi 13, Fetva Nr.391

Përshtati dhe përktheu: 
Astrit Hoxha dhe  Arbrit Kraja  (Ebu Jusuf)
Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.