Sunday, March 25, 2012

Tri gjërat që unë i dua, por që njerëzit i urrejnë


    Ebu Darda (Radija_Allahu anhu) ka thënë:


Tri gjërat që unë i dua, por që njerëzit i urrejnë: Varfërinë, sëmundjen dhe vdekjen. 
E dua varfërinë nga përulësia për Zotin tim,
dhe vdekjen nga të dashurit (e takimit) me Zotin tim, 
dhe sëmundjen si shlyerje për mëkatet e mia.


El-Sijer - el-Dhehebi   (2/349)


Përshtati dhe përktheu Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.