Saturday, March 24, 2012

Ju urdhërova me tri, dhe u ndalova nga tri


Ju urdhërova me tri, dhe u ndalova nga tri

Nën autoritetin e Ebu Hurejres radija-Allahu anhu, përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Unë ju urdhërova ju me tri dhe ju ndalova prej tri:

Unë ju urdhërova ju që të adhuroni Allahun, dhe të mos shoqëroni askënd me Atë.

Të mbaheni së bashku për litarin e Allahut, e mos u përçani.

Bindja ndaj atij që te cilin Allahu e ka vendosur si sundimtar mbi ju.

Dhe unë ju ndaloj ju nga thashethemet,  pyetjet e shumta dhe nga shpërdorimi i pasurisë. "

Shejh: Muham-med Nasir ud-Din el-Albani (RahmetUllahi alejhi)
Silsilah haditheve As-Sahihah - nr 685

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.