Wednesday, March 21, 2012

A jane Dijetarët nën presionin e sundimtarëve ?A  janë  Dijetarët nën presionin  e sundimtarëve ?

Shejkh  Salih ibn Feuzan ibn Abdilah el-Feuzan hafidhahUllah, është pyetur:

"I nderuar dhe i respektuar Shejkh! Ju dhe vëllezërit tuaj, Dijetarët Selefi të këtij vendi (Mbretërisë së Arabisë Saudite), lavdërimi i takon Allahut Azze ue Xhel, si dhe për mënyrën tuaj të këshillimit ndaj sundimtarëve e cila është sipas Sheriatit, ashtu sikurse i Dërguari i Allahut (Sal-lAllahu alejhi sel-lem) na ka shpjeguar / mësuar.  Dhe ne nuk i japin askujt një status përmbi statusin që Allahu i ka dhënë atij.

I nderuar Shejkh ka nga ata njerëz që e shohin si një defekt nga ana juaj ( e Dijetarëve ), atë që ju nuk i  kritikoni  haptazi shkeljet dhe dhunën që ndodhë,  dhe ka nga ata që bëjnë justifikime për ju. Ata thonë se me të vërtetë ju jeni nën presion nga sundimtarët. 

Pra, cili është sqarimi dhe këshilla juaj për këta njerëz, O Prindi ynë?.


Shejkhu RahimehUllah u përgjigj:

Nuk ka asnjë dyshim se prijësat  janë si gjithë njerëzit e tjerë, ata nuk janë të pagabueshëm, ata  gabojnë. Këshillimi i tyre është një obligim, por sidoqoftë duke folur për ta nëper tubime apo minbere konsiderohet e ndaluar dhe përgojim. Ky është një gjynah më i madh sesa e keqja që ndodhë nga vetë sundimtarët, sepse është përgojim. Kjo është dhe fara  mbjelljes së Fitneve. Kjo shkakton përçarje dhe trazira, dhe  ndikon në rrugën e Dauetit ( thirrjes së njerëzve për në Islam).
Prandaj është e obligim për tu përcjellë atyre (prijësave) këshilla, por në një mënyrë të besueshme / edukative dhe të moralshme, dhe jo nga shpifjet publike dhe  përhapjet e thashethemeve.

Sa për t’i sulmuar Dijetarët e këtij vendi, gjoja se ata nuk i këshillojnë sundimtarët e tyre, apo se ata janë të pafuqishëm në lidhje me atë (dmth, këshillojnë për atë), që sundimtarët bëjnë, keto njerëz e bëjnë këtë me qëllimin e ndarjes (largimin) së Dijetarëve prej të rinjve dhe rrethit të shoqërisë. Me këtë mënyrë ata hapin  një rrugë, ku në të cilën një person i keq (Hizbi) mund të mbjellë farën e tij të keqe.

Kjo ndodh sepse, nëse tek ata (njerëzit) është mendimi i keq për Dijetarët, besimi në ta mund të humbasë, dhe kjo paraqet një mundësi për njerëzit (Hizbi) epshore apo partiak për të përhapur helmin e tyre ne mesin e shoqërisë.

Unë besoj se këto projekte (plane) ideologjish, s'ka dyshim se janë përhapur (futur) në këtë vend  bashkë me njerëzit e tij / tyre, me ndihmësit e huaj.

Prandaj është obligim për Muslimanët që të jenë të kujdesshëm ndaj këtyre (njerëzve me këto ide Hizbije të prishura, që flasin dhe mendojnë gjithmonë keq për Dijetarët dhe prijësat, e në veçanti për Mbretërinë e Arabisë Saudite, që është i vetmi vend (shtet / mbretëri) në rruzullin tokësor që gjykon me ligjin e Allahut Azze ue Xhel / me Sheriat). 
Elhamdulilah.

Me Allahun qëndron i gjithë suksesi.
Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamed sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, për familjen e tij dhe gjithë shokët e tij!

[Nga: Al-Ajwibah el-Mawfeedah (112)]


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Dhjetor 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.