Saturday, March 24, 2012

Leximi i Kur’anit ndërsa rri i shtrirë mbi krevat

Leximi i Kur’anit ndërsa rri i shtrirë mbi krevat

Pyetje:
Ndërsa unë jam shtrirë në krevat gati për të fjetur, a mund ta lexoj Kur'anin?

Përgjigje:
Po, lejohet që personi ta lexojë Kur'anin ndërsa është i shtrirë mbi krevat me përjashtim, kur ai është Xhunnub (në gjendje të papastërtisë seksuale), në ketë rast ai nuk mund të lexojë nga Kur'ani derisa të marrë gusël.

Shejkh: Muhammed ibn Salih el-Uthejmin, RahmetUllahi alejhi.
Fetva Islamijeh Darusalem Vol: 7 nr.61

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Mars 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.