Thursday, March 22, 2012

Me cilën dorë të pimë duhan ?


Shejh Muhammed Nasir ud-Deen al-Albani rahimehUllah është pyetur:

 A duhet të përdorim dorën tonë të djathtë apo të majtë kur pimë duhan?

Sheikh Albani rahimehUllah u përgjigj:

 "Me asnjërën prej tyre!"

 (Silsilah el huda uen Nur / 351)

Përshtati dhe përktheu : Ebu Jusuf
Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.