Thursday, March 22, 2012

Mbajtja e zogjve në kafaze


Mbajtja e zogjve në kafaze

pyetje:

A është e lejuar të mbajmë zogj në kafaze, për asnjë qëllim tjetër, por vetem për t'i mbajtur ata si një shfaqje në shtëpitë apo kopshtet tona?

Përgjigje:

Nuk ka asnjë të keqe në këtë, për aq kohë sa ata i mbajme në një mënyrë te mire dhe ju sigurojme atyre ushqim dhe ujë. Kjo është, sepse i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka përmendur një grua që ishte në zjarr për shkak të një maceje: sepse ajo e ka mbajtur mbyllur atë pa e ushqyer dhe pa i dhënë asaj ujë per te pire, dhe as qe e lironte atë ne mënyrë që të mund të hante insekte në tokë. Ky hadith tregon se nese ajo do ta kishte ushqyer macen dhe do t'i kishte dhënë ujë, edhe pse ajo e ka mbajtur mbyllur atë, ajo nuk do ishte dënuar.


Dhe me Allahun është lehtësimi për të bërë atë që është e drejtë.

Shejh Abdul-Aziz Bin Baz (RahimehUllah)
Fetua Islamiyah Vol. 8 Page 280
Pershtati dhe perktheu: Ebu Jusuf
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.