Thursday, March 22, 2012

Rrefuzon per tu martuar përsëri pas vdekjes së burrit të saj


Rrefuzon per tu martuar përsëri pas vdekjes së burrit të saj

Pyetje:
 A është e lejuar për një grua të re që ta rrefuzojë martesën (përsëri) pas vdekjes së burrit të saj?

Përgjigje: 
Sheriati e inkurajon fuqishëm martesën, kështu që është mbi kujdestarin e kësaj gruaje të re për ta këshilluar dhe inkurajuar atë për t'u martuar përsëri. 
Megjithatë, nëse ajo refuzon për tu martuar dhe se nuk i frikësohet ndonjë fitneje për veten e saj, atëherë ajo mund të heqin dorë nga martesa dhe kjo është çështje e lirë (dmth; në dëshirë të saj).

Komisioni i Përhershëm për Fetaua
Udhëheqës: Shejh 'Abdul 'Aziz ibn Abdullah ibn Baaz
Zëvendës: Shejh 'Abdur-Rezzak 'Afifi
Anëtar: Shejh 'Abdullaah Ibn Ghudejan
Allahu i Mëshiroftë të gjithë
Fetaua el-Lajnah ed-Daa.imeh lil-Buhooth el-'Ilmijeh uel-Iftaa. - Vëll 18, Fq 30, Fetaua nr.4921, Pyetja nr 5


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.