Sunday, March 25, 2012

Dexhali ! A ndalohet për të hyrë në Meke dhe Medine ?Dexhali ! A ndalohet për të hyrë në Meke dhe Medine ?

Pyetje:
A ekzistojnë vende në të cilat Dexhali nuk do të jetë në gjendje për të hyrë?

Përgjigje:
Ai nuk do të jetë në gjendje për të hyrë në dy vende, Meke dhe Medine. Ai do të udhëtojë tërë botën me shpejtësi, por nuk do të jetë në gjendje për të hyrë në Meke dhe Medine, ai është i ndaluar për hyrë në to. Megjithatë, Medina do të dridhet, duke shkaktuar që të gjithë Munafikët ta lënë atë.

Shejh: Salih Ibn Feuzan el-Feuzan, Allahu e ruajt e ja zgjastë jetën.

El-Munteka min Fetaua Fadhe'elatush-Shejh: Salih Ibn Feuzan , Vëll 2, Fq 98, Fetaua nr.80

Përshtati dhe përktheu : Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Mars, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.