Tuesday, March 13, 2012

Si mund ta përmirsoje dhe ta ruajë një Musliman Fenë e tij të saktë ?


Si mund ta përmirsoje dhe ta ruajë një Musliman Fenë e tij të saktë ?

Shejh Abdul Aziz bin Baz (rahimehUllah)


Së pari, me të mesuarit dhe të kuptuarit e Fesë, si dhe në edukimin e vetvetes në lidhje me të (Fenë) derisa ai të jete i vetëdijshëm për besimin e saktë dhe të dijë ta ruaj atë.

Gjithashtu duke i pyetur njerëzit e dijes (Dijetarët). Nëse ai është një nxënës dije, atëherë ai mund të meditojë rreth Kuranit dhe Sunetit, derisa ai të njohë besimin e saktë, në të cilin Kurani dhe Suneti thërrasin, dhe ai kapet në atë dhe vazhdon të jetë i patundur. Nëse ai ka ndonjë problem, atëherë ai pyet dijetarët, ata që ai u beson dhe ndihet i kënaqur, në lidhje me atë që e shqetëson atë. Kështu që ai mund të jetë i qartë.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.