Sunday, March 25, 2012

Ekziston një libër me titull : Miraxhi Ibën Abasit- a është i sakte ky liber ?


 Shejkh Muham-med Nasirudin el-Albani
 Ekziston një libër me titull : Miraxhi Ibën Abasit
Pyetje: 
A është korrekt që t'ia atribuojmë ketë liber Ibn Abbasit, radija-Allahu anhu ?

Përgjigje:
 Nuk është korrekt (e sakte/drejte) që t'ia atribuojmë këtë libër Iben Abasit, radija-Allahu anhu.
 Unë kam folur rreth  ketij libri Miraxh Iben Abas në refuzim tim ndaj Doktor El-Buti, i cili qarkullon nën titullin:
"Mbrojtja e Biografise dhe e Hadithit Profetik " 

Burimi nga revista: Al-Asaalah  Nr 17
Pershtati dhe perktheu Ebu jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.