Sunday, March 25, 2012

Gjykimi mbi ato gra që u zbulohen duart dhe këmbët gjatë Namazit


Cili është gjykimi mbi ato gra që u zbulohen duart dhe këmbët  gjatë Namazit

Pyetje:Ç'gjykim ka zbulimi i duarve dhe këmbëve  të një gruaje gjatë namazit, duke patur parasysh se ajo nuk është në praninë e meshkujve, por në shtëpinë e saj ?

Përgjigje:
Ajo që është mëse e njohur në Medh'hebin e Hanbelive (Allahu i mëshiroftë), është se femra e rritur është e terë auret në namaz, me përjashtim të fytyrës se saj, dhe u bazuar mbi këtë, ajo nuk lejohet që të zbulojë as duart e as këmbët e sajmendohet se shumica e dijetarëve mbajë mendimin se gruaja lejohet të zbulojë duart dhe këmbët e saj.

Por gjëja më e sigurt për një grua është që të ketë kujdes, ngase edhe në qoftë se ka ndodhur që një grua ta ketë bërë këtë, atëherë ajo mbi këtë çështje e kërkoi një vendim, asnjë person nuk duhet të ndërmarrë guximin ta urdhërojë atë për ta përsëritur namazin e saj.

Shejh: Muham-med ibn Salih el-Uthejmin RahmetUllahi Teala alejhi.
 Fetaua Islamijeh. Volumi
 2. fq 205.


http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=1221

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.