Sunday, March 25, 2012

Shejkh: Muhammed ibn Salih el-Uthejmin këshillon atë që ndalon kasetat e shejh Rebi ibn Hadi el-MedkhaliShejkh:  Muhammed ibn Salih el-Uthejmin (rahmetUllahi alejhi)
Burimi: el-manhaj.com
Referenca: Darulhadith, Suedi
www.aFatwa.com

Pyetje: 
Si e këshilloni ju atë që ndalon kasetat e shejkh Rabi ibn Hadi el-Medkhali hafidhehUllah, dhe pretendimet se ata shpërthejnë / shkaktojnë probleme dhe kaos, se ato përmbajnë lavdërim të sunduesve së Arabinë Saudite, dhe se ky lavdërim i tij, i Shejh Rabis që i bën prijësave është hipokrizi?

Shejkh: Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah: Ne e konsiderojmë këtë të jetë një gabim i madh dhe një gabim serioz. Shejh Rabia është një prej dijetarëve të Sunnetit. Ai është një prej njerëzve të mirësisë. Akidja e tij (besimi) është e shëndoshë dhe menhexhi i tij (metodologjia) është i drejtë.

Megjithatë, kur ai filloi të flasë kundër disa individëve të kohëve të mëvonshme (fundit) për të cilët disa njerëz mendojnë (për këto koka që shejh Rabia i rrefuzon) të jenë shembuj. Ato ja shpifën atij (shejh Rabisë) këto defekte. A e kuptoni?

http://afatwa.com/ibn-uthaymin-about-those-who-forbid-the-spreading-of-sh-rabis-cassette-tapes/

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja  (Ebu Jusuf)
Shkodër 2011 Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.