Sunday, March 25, 2012

Disa hadithe lidhur me moralinDisa hadithe lidhur me mënyrat e sjelljes, sinqeritetit
dhe ruajtjes se marrëdhënieve të mira


të marra nga
Silsilah Ahadeeth As-Sahihah 

Shejh: Muhammed Nasirudin el-Albani (RahmetUllahi alejhi)


Në autoritetin Ubadah (radiAllahu anhu) në një transmetim atribuar Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue se-lem) qe ka thene:

"Me garantoni mua gjashtë gjëra në vetet tuaja dhe unë do të ju garantoj Xhennetin:

jeni të sinqertë kur te flisni 
dhe përmbushni premtimet tuaja
 të përmbushni amanetet tuaja
 ruajni pjesët tuaja private 
dhe ulni shikimet tuaja
 dhe mbani duart tuaja prapa nga prekja. "

Nr.1470

Në autoritetin e Ebu Dardas (radiAllahu anhu) përcillet se Pejgamberi ( sal-lAllahu alejhi ue se-lem) ka thene :

"Gjëja më e rëndë në peshore është morali i lartë." 

Nr 876
Në autoritetin Abdullah ibn Amer (radiAllahu anhu) i cili tha:
' I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue se-lem) erdhi në shtëpinë tonë, kur unë isha fëmijë, unë shkova jashtë për të luajtur kure nëna ime me thirri:"O Abdullah! Eja këtu dhe unë do të jap diçka." I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue se-lem) i tha: "Çfarë ke për qëllim për ti dhënë atij? Ajo u përgjigj: unë do t'i japë atij hurma.
I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue se-lem) tha: "në qoftë se ju nuk do ti jepnit atij
ndonjë gjë, kjo do të ketë qenë shkruar si një gënjeshtër kundër teje. "

Nr: 748

Në autoritetin e Aishes (radiAllahu anha) përcillet se: I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue se-lem)     ka thënë:
"Në të vërtetë një njeri arrin nivelin e atij që fale namazin e natës dhe agjëron gjatë ditës, për shkak të sjelljeve të tij të mira."

Nr 795

Pershtati dhe perktheu: Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.