Friday, March 16, 2012

Një grua a e ben te pavlefshëm namazin e një gruaje


Një grua a bën të pavlefshëm namazin e një gruaje tjetër

Pyetja nr 7:
Gruaja që ka arritur pubertetin a e zhvlerëson namazin duke kaluar para njërit kurë është duke u falur, kështu që a e bën ajo të pavlefshëm namazin e një gruaje tjetër?

Shejh Albani (rahimehUllah) përgjigjet:

Po, gruaja e zhvlerëson namazin e një grua tjetër në qoftë se ajo i kalon asaj përpara, kjo me anë të disa kushteve të përmendura në transmetime të sakta '' Nëse ajo e ka arritur pubertetin''.
Dhe aty nuk ka asnjë ndryshim në vendimet e legjislacionit Islam mes burrave dhe grave përveç asaj që erdhi në tekst  përjashtimin e grave nga burrat, dhe këtu nuk ka asnjë tekst.

Përkundrazi teksti është i përgjithshëm: 
"Gruaja që ka arritur moshën e pjekurisë, gomari dhe qeni zi e zhvlerësojnë namazin e ndonjërit prej jush kur ata tu kalojnë përpara, nëse nuk është diçka si pjesa e pasme e një shalë deveje përpara tij". [1]

Kështu që nuk ka asnjë ndryshim në këtë vendim.   [1] Sahi Ibn Maxhe nr 786

Burimi: silsilat ul-huda ue nur - vargu udhëzimi dhe drita - kaseta nr. 93

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.