Sunday, March 25, 2012

Ebu Ishak el-Huvejni - Pasardhësi iel-Albani?Ebu Ishak el-Huvejni - Pasardhësi iel-Albani?
Shejkh : Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani  (rahmetUllahi alejhi)
Burimi: Silsilat-ul-Huda uen-Nur (229)
Referenca: Maktabah Darulhadith, Suedi
http://aFatwa.com


Pyetje: A është e vërtetë se ju keni pasur një dialog me Ebu Is'hak el-Huvejni në të cilën ju i keni thënë atij se ai është pasardhësi juaj?


Imam el-Albani: Jo, unë nuk ja kam thënë kete atij.


Pyetsi : Xhezak Allahu khajr o Shejkh


http://afatwa.com/abu-ishaq-al-huwayni-successor-of-al-albani/
Perktheu : Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.