Saturday, March 24, 2012

A lejohet që gratë të heqin qimet prej gushave dhe këmbëve të tyre?


A lejohet që gratë të  heqin qimet prej gushave dhe këmbëve të tyre?

Pyetje:
A lejohet që gruatë ti heqin qimet që rriten  mjekrat (gushën) ose  këmbët e tyre?

Përgjigje:
Sa për lejueshmërinë, po lejohet. Por në qoftë se mund të gjindet një mënyrë që mund ti eliminojnë ato në një herë, atëherë të bëhët kështu. Sa për qimet në këmbët e gruas, ato nuk janë një gjë e shëmtuar, dhe En-Neveviu për ta 
ka thënë se : 

"është obligim largimi i tyre, në mënyrë që ajo (gruaja që ka qime në gushë) mos ti  përngjasojë burrat. Kështu që është e obligueshme për të, që ta bëjë këtë veprim nëse ajo ka rritje qimesh në mjekrën (gushën) e saj, ajo duhet ta heq atë. Sa për qimet në  këmbët e saj, atëherë nuk ka asgjë të keqe në largimin e tyre, por këto nuk konsiderohen si qimet e mjekrës".

Shejkh: Mukbil ibn Hadi (rahmetUllahi alejhi)
Gharatul Ashritah, vëllimi 2, fq 
219.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër Janar 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.