Tuesday, March 13, 2012

Fjalë Urtësije nga prindi ynë Shejh Abdul Aziz Bin Baz


Fjalë Urtësije nga prindi ynë Shejh Abdul Aziz Bin Baz (RahimehUllah)


Kjo epokë e ditëve të sotme është një epokë e butësisë, durimit, shfrytëzimit të dijes dhe jo një epokë e ashpërsise. Pjesa më e madhe e njerëzve janë të zhytur në injorancë, të zhytur në shkujdesje duke preferuar jetën e kesaj bote më shumë se botën e përtejme. Prandaj është e domosdoshme që të kemi durim. Është e domosdoshme që të kemi butësi, në mënyrë që thirrja (daueti) jonë të arrijë qëllimin e saj, në mënyrë që njerëzit mund të informohen derisa ata ta njohin të vërtetën.


E lusim Allahun për të na udhëzuar te gjithëve. 


http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=123032

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja

Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.