Thursday, March 29, 2012

Ushtria i detyron burrat të rruajnë mjekrën | fetva nga: Shejkh: Salih el-FeuzanShejkh: Salih ibn Feuzan el-Feuzan
Burimi: box.net/shared/leojxenc2p
Referimi: Darulhadith.com
http://aFatwa.com

Ushtria i detyron burrat të rruajnë mjekrën | fetva nga: Shejkh: Salih el-Feuzan
Pyetje: 
Cili është gjykimi mbi rruajtjen e mjekrës për një periudhë të caktuar, në qoftë se dikush është duke shërbyer në një vend që i detyron ushtarët të rruhen? 
A është kjo e lejuar?

Shejkh: Salih el-Feuzan:
Jo. Ai nuk duhet t’u bindet atyre në atë që përfshin mosbindje ndaj Allahut. Ai duhet ta lërë  mjekrën. Ai ose duhet të jetë në ushtri me mjekër ose të përmbahet nga mosbindja ndaj Allahut.

http://afatwa.com/army-compels-the-men-to-shave-fatwa-by-al-fawzan/

Përshtati dhe përktheu:  Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)

Shkodër Dhjetor 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.