Sunday, March 25, 2012

Vdes gruaja dhe tani dëshiron të martohet me motrën e saj


Vdes gruaja dhe tani dëshiron të martohet me motrën e saj

Pyetje:
Kur një burri i vdes 
gruaja dhe pastaj ai dëshiron të martohet me motrën e bashkëshortes (se vdekur), a duhet që ai të presin për kalimin e 'iddah se gruas (së vdekur)? 
 Dhe a duhet që burri të shmanget në situata të tilla si kjo apo çfarë?
Ne presin një fetva në lidhje me këtë çështje.
Allahu u shpërbleftë.

Përgjigje:
Nuk është e nevojshme për një burrë, që bashkëshortja e të cilit ka vdekur dhe pastaj ai dëshiron për të martuar motrën e saj, të presin për kalimin e 'iddah
 ' periudhës së pritjes së saj, pasi nuk ka nevojë për këtë.

Me Allahun qëndron i gjithë suksesi.
Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamedin,(sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për familjen e tij dhe gjithë shokët e tij!

Komisioni i Përhershëm për Hulumtime dhe Fetva, i përbërë nga:


Udhëheqës: Shejh 'Abdul 'Aziz ibn Abdullaah ibn Baaz
Zëvendës: Shejh 'Abdur-Rezzaak 'Afifi
Anëtar: Shejh 'Abdullaah Ibn Ghudejan
Anëtar:  Shejh 'Abdullaah Ibn Ku'ud
Rahima-humullaah

Fetaua el-Lexhneh ed-Da'imeh lil-Buhuth el-'Ilmije uel-Ifta. - Vëllimi 18, Fq 11, 
Pyetja 2, Fetaua Nr.4525, 

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Mars, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.