Wednesday, March 7, 2012

Femrat që reklamojne përshkrimet e tyre në gazeta dhe revista në kërkim të martesës?Pyetje : Ç'gjykim kanë femrat që reklamojnë përshkrimet e tyre në gazeta dhe revista në kërkim të martesës?


Përgjigje: Një femër që e reklamon dëshirën (dhe veten) e saj për t'u martuar në gazeta dhe revista, duke i renditur përshkrimet e saj, këto bien në kundërshtim me nderin moralin dhe modestinë e saj. Në asnjë mënyrë kjo nuk është një tradite Muslimane. Kështu që, është obligim që të përmbaheni nga bërja e kësaj gjëje të shëmtuar. Përveç kësaj, ajo (femra) dhe ky (xhest) bien ndesh me përgjegjësinë e Ualis (kujdestarin e saj) nëpërmjet të cilit, ajo mund të marrë miratimin për martesë.


Allahu na dhëntë sukses. Paqja dhe bekimet qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhamed, familjen e tij, dhe shokët.Komisioni i Përhershëm për Fetva
Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Abdullah ibn Ghudejan
Salih El-Feuzan
Abdul-Aziz Alish Shejh
Bekr Ebu Zejd
Allahu i mëshiroftë 

http://www.alifta.org/Fatawa/FatawaChap ... &BookID=10


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.