Thursday, March 22, 2012

Me është thënë mua se Pepsi përbëhet nga një substancë e derrit


Shejh: Salih ibn Feuzan el-Feuzan hafidhahUllah


Pyetje:
Më është thënë mua se Pepsi përbëhet nga një substancë e derrit. A është e lejuar për mua për të pirë këtë pije?


Shejh el-Feuzan: 
Për sa kohë që ajo shitet në dyqanet e Muslimanëve dhe pihet nga ata, ju pine atë, dhe i gjithë Falënderimi i qoftë Allahut. Ky thashethem nuk është konfirmuar përms  kërkimeve. Kompanitë duan të ndikojnë njera tjetrën. Ata i përhapën këto thashetheme të rreme në mënyrë që të ndikojnë njëra tjetrën dhe të shkatërrojë mallrat e njëri tjetrit.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.