Sunday, March 25, 2012

Udheheqesit tuajNë hadithin e përcjellë nga sahabiu i nderuar Abu Said radija-Allahu anhu, se i Dërguari i All-llahut (Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Udhëheqësit tuaj më të këqinjë janë ata që ju i urreni dhe ata ju urrejnë ju , ju i mallkoni ata dhe ata ju mallkojnë ju ,kështu që ne thamë: "? O i Dërguari i All-llahut a duhet që ne ti kundërshtojnë ato me shpatë? dhe ai tha": Jo! për aq kohë që ata falin namazin ."
Sahih Muslim nr 4573

Marrë nga libri: Pyetje dhe Përgjigje. Lidhur me të mësuarit e parimeve themelore të besimit dhe qartësimin (sqarimin) e pengesave të cilat pengojnë besimin.Të Shejkhut fisnik Al’allameh Shejkh: Abdur Rahman ibn Nasr es-Sade (rahmetUllahi alejhi).


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.