Sunday, March 25, 2012

Shejkh Ibn Baz per Shejkh Muham-med Aman el-Xhami dhe Shejkh Rebi ibn Hadi el-Medkhali


Shejkh: Abdul-Aziz bin Baz (rahmetUllahi alejhi)
Referimi: Darulhadith, Suedi
www.aFatwa.com

Shejkh Ibn Baz rahmetUllahi alejhi, ka thënë: Sa për këta dy burra të shkëlqyer, Shejkh Muham-med Aman el-Xhami dhe Shejkh Rebi ibn Hadi el-Medkhali, ata janë të dy nga Ehlus-Suneti. Unë i njoh ata për shkak të diturisë së tyre, përsosmërisë dhe besimit të saktë. Dr Muham-med Aman (rahimehUllah) vdiq të enjten mbrëmje, njëzetë të muajit Shaban të këtij viti. Unë ju këshilloj që të përfitoni nga librat e tyre. Ne lusim Allahun që Ai të na drejtoj të gjithëve për në atë që e kënaq Atë, e mëshiroftë vëllanë tonë Shejkh Muham-med Aman, dhe i drejtoftë të gjithë muslimanët për në kënaqësinë e Tij dhe e përmirësoftë mirëqenien e tyre. Vërtet,Ai është i vetmi që dëgjon në afërsi.

Burimi:
http://afatwa.com/sh-ibn-baz-praises-sh-rabi-bin-hadi-al-madkhali-and-sh-muhammad-aman-al-jami/

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.