Tuesday, March 13, 2012

tridhjetë vjet me mua as edhe një fjalë të vetme mospajtimi.

Imam Ahmed (rahimehUllah) 
Pas vdekjes së gruas së tij Umm Salih (Allahu e mëshiroftë), Imam Ahmed (rahimehUllah) vazhdonte ta lavdërojë atë. 
Njëherë ai tha:
Se në tridhjetë vjet  ajo ishte me mua, ne kurrë nuk patëm as edhe një fjalë të vetme mospajtimi.


El-
Khatib el-Bagdadi, Târîkh Bagdad 16:626.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Mars, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.