Sunday, March 18, 2012

Selefite nuk eliminojnë askënd - Shejkh Ahmed el-Nexhmi


Po ashtu, ky  është një tjetër përkujtim prej Ulemave se ata nuk "eliminojne" askënd; por në fakt  është vete personi ai, që zgjedh të largohet nga Sunneti për në bidat, dhe në këtë mënyrë ‘Ulemate e refuzojnë atë , për arsye të mbrojtjes së Umetit.

Eshte pyetur: esh-Shejkh Al'Allaameh Ahmed el-Nexhmi  (rahimehUllaah) 

Disa Hizbijunë thonë se Selefite eliminojë një thirrës çdo ditë. Si mund ta hedhim poshtë këtë pretendim?

Shejkh Ahmed el-Nexhmi  (rahimehUllaah) përgjigjet:


 Ata (Selefite) nuk eliminojnë askënd. Por është vetë personi, që e eliminon veten e tij, kur ai zgjedh për të ndjekur bidatin dhe bidatxhite. Po!

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera March 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.