Tuesday, March 27, 2012

Shejkh Mukbil: Në lidhje me el-Khumejnin


Shejh: Allameh Mukbil ibn Hadi el-Wâdi (rahmetUllahi alejhi)


Khumejni një Kafir dhe el-Ikhuanul Muslimun
Shejh: Mukbil: 
Në lidhje me el-Khumejnin, thotë se ai është një udhëheqës në devijim dhe një Kafir (Mosbesimtar), dhe se el-Ikhuanul Muslimun i shkundin minberet e tyre, kur ata e lavdërojnë atë duke thënë:
"el-Imam el-Khumejni!"

http://afatwa.com/muqbil-about-al-khumayni-the-kafir-and-al-ikhwan-al-muslimun/
http://www.darulhadith.com/manhaj/ikhwan/wadi_om_khu_ikh.html

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.