Tuesday, March 27, 2012

Shejkh el-Luhejdan per Shejkh Rebi bin Hadi el-Madkhali


Shejkh: Allamah Salih ibn Muham-med el-Luhejdan (rahimehUllah)

Burimi: http://www.darulhadith.com/manhaj/php_luhaydan_om_madkhali.html
Referimi: Darulhadith, Suedi
www.aFatwa.com

Pyetje: 
Kam dëgjuar dhe lexuar se si disa flasin per Shejhun fisnik Rebi ibn Hadi el-Madkhali, ku dhe paralajmërojnë kundër tij dhe marrjen e diturise prej tij. Ata thonë se ai nuk është nga Ehlus-Suneh uel-Xhemat, gje qe e cila me ka hutuar mua. 
Cili është gjykimi per këtë?

Shejkh el-Luhejdan:
Ai padyshim qe i përket dijetarëve dhe nxënësve te Shejkh Abdul Aziz ibn Baz (rahmetUllahi alejhi) ne el-Medine. Ai ishte një nga profesorët e Universitetin të el-Medinës. Unë nuk di për të qe te kete devijuar Akideh apo karakter (moral). Gjithëçka qe une di për të, është se ai është i mirë  dhe i përket të mires, dhe se ai u kundërvihet njerëzve që përhapin Fitne.

Pershtati dhe perktheu: Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.