Tuesday, March 27, 2012

Fryerja në ushqimFryerja në ushqim 

Shejkh: Salih El-Feuzan, All-llahu e ruajtë, thotë:

"Është e papëlqyeshme për të fryer në ushqim nëse nuk është i nxehtë. Përndryshe, është e lejuar (nëse është e nxehtë).
(El-Ittihaf, fq. 387)

http://notebookofbenefits.blogspot.com/2012/01/blowing-on-ones-food-shaykh-saalih-al.html
Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkoder Shkurt 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.