Sunday, March 25, 2012

Gruaja mund ta ofroj veten e saj për martesë


Gruaja mund te ofroj veten e saj për një njeri te drejtë për martesë Është transmetuar se Thabit al-Bunani ka thënë: 
"Ndërkohë që isha me Enesin me të ishte dhe vajza e tij, Enesi tha se:" Një grua erdhi tek i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue se-lem, dhe ofroi veten e saj tek ai duke i thënë, "O i Dërguari i Allahut, a ke nevojë për mua (dmth: a dëshiron të martohesh me mua)?" vajza e Enesit tha:" Sa e paturpshme është ajo! Turp! turp! "Ai (Enesi) i tha vajzës së tij se "Ajo ishte më e mirë se ti. Ajo pëlqej të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue se-lem, prandaj dhe ofroi veten e saj për martesë tek ai"


Hadithi Nr. 4783 - Trasmetohet nga Thabit El-Benani:

Përshtati dhe përktheu : Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.