Wednesday, March 7, 2012

A me lejohet mua te martohem edhe pse unë jam vetëm 12 vjeç?


Pyetje: A me lejohet mua te martohem edhe pse unë jam vetëm 12 vjeç?

Përgjigje: Kjo është e lejueshme për ju që të martoheni edhe pse ju jeni vetëm 12 vjeç, dhe nuk ka asnjë ndalesë kundrejt kësaj.
Allahu na dhëntë sukses. Paqja dhe bekimet qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhamed, familjen e tij, dhe shokët.

Komisioni i Përhershëm për Fetva
Shejh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Shejh: Abdul-Razzak Afify
Shejh: Abdullah ibn Ghudejan
Allahu i mëshiroftë

http://www.alifta.org/Fatawa/FatawaChap ... &back=true
http://www.forumiselefi.net/viewtopic.php?f=35&t=1055
Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.